Home Page Slider

 • szkola2
 • szkola1
 • dzieci1
 • dzieci1a
 • dzieci1b
 • dzieci1c
 • dzieci1d
 • dzieci1e
 • klasa 1g
 • dzieci1f
 • sp42zaprasza
                                                       SKŁAD RADY RODZICÓW 
 1. Przewodniczący Rady Rodziców - Ewa Sural

 2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
  a. Krzysztof Gobcewicz - sekretarz

  b. Marta Dobrzycka - skarbnik

 3. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  a. 
  Marcin Rogowski
  b. Magdalena Jaroniewska
  c. Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska 
Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach
L p
Klasa
 Imię i nazwisko
1.  Ia Urszula Kosińska
2.
Ib 
Agnieszka Tarasik
3.
Ic 
Mirosław Szymczuk
4. IIa Ewelina Turczewska
5. IIb Magdalena Jaroniewska
6.
IIc
Krzysztof Gobcewicz
7.
IIIa
Chmay Michał
8.
IIIb
Karolina Kronguz
9.
IIIc
Anna Beśka
10.
IVa
Anna Bobowska
11.
IVb
Ewa Kołodziej - Dubowska
12.
Va
Renata Korbut
13. VIa Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska
14.
VIb
Marta Dobrzycka
15. VIc Agnieszka Kamińska
16. VIIa Marcin Rogowski
17. VIIb Płoska Anna
18. VIIIa Ewa Sural

Drodzy Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…

Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.

Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.

Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

Gorąco prosimy o wspieranie finansowe szkoły poprzez dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 ustalono wysokość składki na: 
80,00 zł za pierwsze dziecko
40,00za drugie i kolejne dziecko. 
Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

Istotne jest to, czy czujemy się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszcza nasze dziecko i czy dajemy mu szansę na lepszy rozwój.

I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
SP Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku

Wpłaty przyjmowane są u wychowawców lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
rachunek nr 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001


 

 

Archiwum aktualności