Home Page Slider

 • koniecroku1
 • koniecroku3
 • koniecroku
 • koniecroku2
 • dzsportu1
 •  
  dzsportu 
 • 4
 • sp42zaprasza
                                                       SKŁAD RADY RODZICÓW 
 1.                                    Przewodniczący Rady Rodziców - Ewa Sural

 2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
  a. Elżbieta Tomaszewska - sekretarz
  b. Marta Dobrzycka - skarbnik

 3. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  a. Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska
  b. Agnieszka Kamińska

 

Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach
L p
Klasa
 Imię i nazwisko
1.
Ia 
Agnieszka Mocarska
2.
Ib 
Karolina Kronguz
3.
Ic 
Anna Beśka
4. IIa Monika Gorlewska
5. IIb Ewa Kołodziej - Dubowska
6.
IVa
Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska
7.
IVb
Przemysław Żukowski
8.
IVc
Agnieszka Kamińska
9.
Va
Marcin Rogowski
10.
Vb
Marta Dobrzycka
11.
VIa
Wojciech Rosiński
12.
VIIa
Mariusz Bałakier
13.
IIIa PG
Ewa Sural
14.
IIIb PG
Agnieszka Hutnik
15. IIIc PG Iwona Gieniusz
16. IIId PG Elżbieta Tomaszewska

Drodzy Rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…

Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.

Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.

Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

Gorąco prosimy o wspieranie finansowe szkoły poprzez dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 ustalono wysokość składki na: 
80,00 zł za pierwsze dziecko
40,00za drugie i kolejne dziecko. 
Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

Istotne jest to, czy czujemy się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszcza nasze dziecko i czy dajemy mu szansę na lepszy rozwój.

I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
SP Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku

Wpłaty przyjmowane są u wychowawców lub przelewem na konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
rachunek nr 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001


 

 

Archiwum aktualności