Home Page Slider

 • pilkarki
 • klasa4a
 • klasa4b
 • klasa1aa
 • klasa1a
 • klasa2
 •  
  klasa4 
 • 4
 • sp42zaprasza
                                                       SKŁAD RADY RODZICÓW 
 1.                                    Przewodniczący Rady Rodziców - Ewa Sural

 2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
  a. Danuta Truskolaska
  b. Marta Dobrzycka

 3. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  a. Zuzanna Kulesza
  b. Agnieszka Kamińska

 

Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach
L p
Klasa
 Imię i nazwisko
1.
Ia SP
 Anna Bobowska
2.
Ib SP
 Marta Daniluk
3.
IIIa SP
 Agnieszka Kamińska
4. IVa SP  Marcin Rogowski
5. IVb SP  Marta Dobrzycka
6.
Va SP
 Wojciech Rosiński
7.
VIa SP
 Agnieszka Kropiwnicka
8.
IIa PG
 Ewa Sural
9.
IIb PG
 Agnieszka Hutnik
10.
IIc PG
 Zuzanna Kulesza
11.
IId PG
 Barbara Piesiecka
12.
IIIa PG
 Danuta Truskolaska
13.
IIIb PG
 Anna Kossakowska
14.
IIIc PG
 Agnieszka Zalewska-Lasota

 Drodzy Rodzice uczniów
SP nr 42 im. Błogosławionego ks. M. Sopoćki w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem.
Nasze starania - rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza. Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.
Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, pomoc dla młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dofinansowanie dożywiania, zakupu podręczników, odzieży), itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.
W ostatnim czasie zauważa się zanikanie współodpowiedzialności rodziców za realizację powyższych planów. Zrozumiała jest sytuacja, gdy rodzina boryka się z problemami finansowymi, sama korzysta z pomocy socjalnej i nie jest w stanie wesprzeć tych działań na rzecz dzieci. Ale wielu z nas zaniedbuje opłacanie składek z innych powodów. Może nieznane są cele przeznaczenia tych wpłat? Może niezrozumiałe są idee, które realizuje szkoła? A może są jeszcze inne okoliczności?
Niebawem na stronie internetowej szkoły pojawi się zakładka Rady Rodziców, gdzie zostaną umieszczone wszelkie informacje związane z działalnością tego organu szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
Natomiast dziś gorąco prosimy o wspieranie finansowe szkoły poprzez dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców.
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 ustalono wysokość składki na 80,00 zł, drugie dziecko  40,00 zł, trzecie dziecko nie płaci ale jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.
Istotne jest to, czy czujemy się odpowiedzialni za szkołę, do której uczęszcza nasze dziecko i czy dajemy mu szansę na lepszy rozwój.
I pamiętajmy: "Uśmiech wędruje daleko." /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców 

SP nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćki w Białymstoku
Wpłaty przyjmowane są w kancelarii szkoły oraz bezpośrednio na rachunek Rada Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku
rachunek nr 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

 

 


 

 

Archiwum aktualności